Назва навчального закладу Финансирование 2019 Финансирование 2020 Прирост Студентов бюджетников Гранты на науку Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 1116.3 млн 1200.7 млн +8% 17400 35.2 млн Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1080.1 млн 1125.9 млн +4% 17317 N/A Львівська політехніка 677.7 млн 746.7 млн +10% 12274 21.7 млн Львівський національний університет імені Івана Франка 343.9 млн 402.2 млн +17% 10650 13.5 млн Національний університет біоресурсів і природокористування України 411.3 млн 453.1 млн +10% 7970 10.2 млн Харківський політехнічний інститут 327.9 млн 368.2 млн +12% 6546 12.9 млн Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 258.8 млн 297.1 млн +15% 6130 8.1 млн Сумський державний університет 167.9 млн 201.5 млн +20% 4829 23.3 млн Запорізька політехніка 159 млн 190.8 млн +20% 4897 1.8 млн Національний авіаційний університет 363 млн 394.1 млн +9% 7570 9.3 млн Дніпровська політехніка 141.4 млн 165.7 млн +17% 4015 3.7 млн Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 153.7 млн 176.5 млн +15% 5529 1.2 млн Ужгородський національний університет 181.7 млн 203.6 млн +12% 5177 1.5 млн Сумський національний аграрний університет 97.1 млн 116.6 млн +20% 3163 3.4 млн Харківський національний університет радіоелектроніки 188.9 млн 207.9 млн +10% 5186 5 млн Луцький національний технічний університет 88.5 млн 106.2 млн +20% 3338 3.6 млн Національний університет водного господарства та природокористування 119 млн 135.8 млн +14% 3630 3.2 млн Київський національний університет будівництва і архітектури 182.5 млн 197.4 млн +8% 3873 6.5 млн Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 71.8 млн 86.2 млн +20% 3515 0.3 млн Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 134 млн 147.9 млн +10% 4593 3 млн Криворізький національний університет 79.3 млн 92.4 млн +17% 2318 11.7 млн Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 95.5 млн 107.8 млн +13% 2557 5 млн Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 113 млн 125.3 млн +11% 3787 2.2 млн Дніпровський державний аграрно-економічний університет 55.9 млн 66.8 млн +19% 1938 3.1 млн Приазовський державний технічний університет 79.8 млн 90.4 млн +13% 1799 2.2 млн Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 128.2 млн 138.6 млн +8% 3116 0.6 млн Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 114.1 млн 124.1 млн +9% 2627 0.3 млн Білоцерківський національний аграрний університет 77.5 млн 87.3 млн +13% 2557 0.4 млн Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 101.2 млн 110.9 млн +10% 4023 0 млн Уманський національний університет садівництва 65.7 млн 74.8 млн +14% 2438 0.4 млн Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 84.3 млн 93.2 млн +11% 3444 0.1 млн Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 74 млн 82.6 млн +12% 2272 4 млн Харківський національний автомобільно-дорожній університет 77.2 млн 85 млн +10% 1961 7.3 млн Донецький національний технічний університет 50.2 млн 57.7 млн +15% 1433 0.1 млн Полтавська державна аграрна академія 61.3 млн 68.7 млн +12% 2047 0.2 млн Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 116.1 млн 123.4 млн +6% 2722 6.9 млн Донбаська державна машинобудівна академія 52.3 млн 59.3 млн +13% 1512 0.2 млн Житомирський національний агроекологічний університет 62.5 млн 69.5 млн +11% 2368 0.1 млн Донецький національний університет імені Василя Стуса 85.5 млн 92.4 млн +8% 2155 0.1 млн Український державний університет залізничного транспорту 72.8 млн 79.2 млн +9% 1936 3.8 млн Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 86.2 млн 92.2 млн +7% 1737 10.7 млн Чернігівський національний технологічний університет 95.3 млн 101.3 млн +6% 2454 5.5 млн Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 38.6 млн 44.3 млн +15% 1656 0 млн Державний університет «Житомирська політехніка» 56.4 млн 61.9 млн +10% 2150 0.6 млн Луганський національний аграрний університет 26.2 млн 31.4 млн +20% 1158 0 млн Таврійський державний агротехнологічний університет 76.5 млн 81.6 млн +7% 2101 0.5 млн Національний університет харчових технологій 165.2 млн 170.3 млн +3% 3572 0.9 млн Донбаський державний педагогічний університет 63.1 млн 67.8 млн +8% 1795 0.2 млн Одеська державна академія будівництва та архітектури 85.5 млн 90.2 млн +5% 1761 4.4 млн Хмельницький національний університет 97.1 млн 101.8 млн +5% 2845 1 млн Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 78.9 млн 83.3 млн +6% 1770 2.2 млн Національний транспортний університет 102.6 млн 107 млн +4% 2240 7.5 млн Одеський національний морський університет 52 млн 56.2 млн +8% 1397 1.5 млн Житомирський державний університет імені Івана Франка 69.9 млн 74 млн +6% 2510 0.1 млн Запорізький національний університет 124.3 млн 128.4 млн +3% 3164 1.6 млн Маріупольський державний університет 45.1 млн 49.2 млн +9% 1172 1.7 млн Вінницький національний технічний університет 110 млн 114 млн +4% 2564 1.7 млн Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 75.7 млн 79.7 млн +5% 2501 0.8 млн Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 61.6 млн 65.5 млн +6% 1608 1.8 млн Національний університет «Києво-Могилянська академія» 100.9 млн 104.8 млн +4% 2642 11.1 млн Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 223.7 млн 227 млн +2% 3517 12 млн Тернопільський національний економічний університет 111.2 млн 114.4 млн +3% 3196 1 млн Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 69.8 млн 73 млн +5% 2156 0.4 млн Одеський національний політехнічний університет 168.5 млн 171.6 млн +2% 3491 0.7 млн Центральноукраїнський національний технічний університет 70.4 млн 73.5 млн +4% 1970 0.5 млн Донбаська національна академія будівництва і архітектури 17.1 млн 20.1 млн +17% 376 0.9 млн Подільський державний аграрно-технічний університет 52.1 млн 55 млн +6% 1236 2.3 млн Український державний хіміко-технологічний університет 69.3 млн 72.2 млн +4% 1313 1.6 млн Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 75.7 млн 78.5 млн +4% 2377 0.7 млн Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 20.6 млн 23.4 млн +13% 775 0 млн Київський національний університет технологій та дизайну 108.9 млн 111.6 млн +2% 2262 5.1 млн Херсонський державний аграрний університет 44 млн 46.7 млн +6% 1455 0.4 млн Вінницький національний аграрний університет 67.3 млн 69.7 млн +4% 1872 0.8 млн Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 241.9 млн 244.3 млн +1% 4664 1.8 млн Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 82.3 млн 84.6 млн +3% 2019 0 млн Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 76 млн 78.3 млн +3% 2566 0 млн Чорноморський національний університет імені Петра Могили 61.8 млн 64.1 млн +4% 1598 1.6 млн Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 107.2 млн 109.4 млн +2% 1736 18.1 млн Криворізький державний педагогічний університет 67.1 млн 69.3 млн +3% 2153 0.2 млн Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 19 млн 21.2 млн +11% 491 0.1 млн Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 61.3 млн 62.6 млн +2% 1800 0.4 млн Національний університет «Острозька академія» 35.1 млн 36.5 млн +4% 1028 2.2 млн Черкаський державний технологічний університет 71.1 млн 72.3 млн +2% 1973 0.1 млн Бердянський державний педагогічний університет 49.7 млн 51 млн +3% 1880 0 млн Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 90.7 млн 91.7 млн +1% 2563 0.8 млн Донецький державний університет управління 16.3 млн 17.3 млн +6% 574 0 млн Дніпровський державний технічний університет 52.3 млн 53.3 млн +2% 1066 0.8 млн Миколаївський національний аграрний університет 80.1 млн 80.9 млн +1% 1413 6.9 млн Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 35.5 млн 36.2 млн +2% 919 1.8 млн Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України 7.5 млн 8 млн +6% 285 0 млн Національна металургійна академія України 93.7 млн 94.1 млн 0% 1906 3.2 млн Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» 4.3 млн 4.7 млн +10% 127 0 млн Херсонська державна морська академія 23.3 млн 23.3 млн 0% 635 0.1 млн Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 103.1 млн 103.1 млн 0% 2949 0.3 млн Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 49 млн 49 млн 0% 1397 0 млн Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 1.9 млн 1.8 млн -5% 19 0 млн Рівненський державний гуманітарний університет 103 млн 102.9 млн 0% 2850 0 млн Одеська державна академія технічного регулювання та якості 9.2 млн 9.1 млн -2% 264 0 млн Харківський національний університет будівництва та архітектури 65.2 млн 64.9 млн 0% 1219 1.6 млн Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету 5 млн 4.8 млн -5% 67 0 млн Університет банківської справи 36 млн 35.8 млн -1% 1043 1.4 млн Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 12.4 млн 12.1 млн -3% 401 0 млн Чернівецький торговельно — економічний інститут Київського національного торговельно — економічного університету 8.3 млн 7.9 млн -5% 210 0 млн Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 113.9 млн 113.5 млн 0% 2614 3.4 млн Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 8.7 млн 8.3 млн -5% 181 0 млн Харківський торговельно — економічний інститут Київського національного торговельно — економічного університету 9.9 млн 9.4 млн -5% 153 0 млн Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 10.7 млн 10.1 млн -5% 259 0 млн Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 62.1 млн 61.5 млн -1% 1671 0 млн Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 80.3 млн 79.7 млн -1% 1884 0.1 млн Одеський державний аграрний університет 28.5 млн 27.9 млн -2% 673 0 млн Херсонський національний технічний університет 58.6 млн 58 млн -1% 1205 0.1 млн Львівський інститут економіки і туризму 13 млн 12.3 млн -5% 215 0 млн Вінницький торговельно — економічний інститут Київського національного торговельно — економічного університету 13.9 млн 13.2 млн -5% 366 0 млн Харківська державна зооветеринарна академія 36.8 млн 35.9 млн -2% 681 0 млн Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 70.6 млн 69.6 млн -1% 1849 0.8 млн Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 54 млн 53 млн -2% 1456 0 млн Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 62.4 млн 61.2 млн -2% 1531 0 млн Київський національний торговельно-економічний університет 161.6 млн 160.3 млн -1% 4194 0.9 млн Мукачівський державний університет 26 млн 24.7 млн -5% 494 0 млн Українська інженерно-педагогічна академія 47.4 млн 45.9 млн -3% 1036 0.6 млн Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 74.8 млн 73.2 млн -2% 1975 0.2 млн Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 96.8 млн 95.3 млн -2% 2329 0.6 млн Ізмаїльський державний гуманітарний університет 31.4 млн 29.9 млн -5% 851 0 млн Харківський державний університет харчування та торгівлі 31.9 млн 30.3 млн -5% 671 0.7 млн Українська академія друкарства 56.5 млн 54.7 млн -3% 1157 0 млн Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 144.2 млн 142.3 млн -1% 4174 0.1 млн Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 37.6 млн 35.7 млн -5% 514 0 млн Львівський національний аграрний університет 82 млн 80.1 млн -2% 1626 0.8 млн Одеський національний економічний університет 40.7 млн 38.7 млн -5% 933 0.2 млн Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 58.6 млн 56.5 млн -4% 1275 0.1 млн Державний університет інфраструктури та технологій 41.3 млн 39.2 млн -5% 906 0.1 млн Київський національний лінгвістичний університет 61.4 млн 59.3 млн -4% 1615 0 млн Державний університет телекомунікацій 43.5 млн 41.4 млн -5% 948 0.1 млн Університет митної справи та фінансів 49.2 млн 46.8 млн -5% 981 0 млн Одеський державний екологічний університет 49.7 млн 47.2 млн -5% 702 0.6 млн Херсонський державний університет 95.9 млн 93.3 млн -3% 2344 0.2 млн Харківська державна академія фізичної культури 54.8 млн 52 млн -5% 1081 0 млн Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 65.2 млн 62.2 млн -5% 1415 0 млн Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 87.3 млн 84.2 млн -4% 2047 0.2 млн Національний лісотехнічний університет України 83.3 млн 80.1 млн -4% 1422 1.1 млн Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 66.5 млн 63.1 млн -5% 1155 0 млн Національний університет фізичного виховання і спорту України 88.5 млн 84.6 млн -4% 1601 0.7 млн Національний університет «Одеська морська академія» 93.2 млн 88.5 млн -5% 1335 0.2 млн Льотна академія Національного авіаційного університету 95.4 млн 90.6 млн -5% 519 0 млн Одеська національна академія харчових технологій 121.9 млн 116.7 млн -4% 1871 1.5 млн Національний університет «Одеська юридична академія» 123.9 млн 117.7 млн -5% 2089 0 млн Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 205.9 млн 197.8 млн -4% 4462 0.7 млн Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 236.4 млн 224.5 млн -5% 3490 0.7 млн Київський національний університет культури і мистецтв 369.1 млн 350.7 млн -5% 3231 0 млн
Понравилась новость? Поделитесь ею с с вашии друзъями!: